elektroenergiya
Місце розташування: Корпус Електротехнічний та АГЧ, каб. 245
Телефон: 707-33-05, 707-32-20

Відділ забезпечую нагляд за робочим станом електроустановок, та іх експлатацією згядно з вимогами ПУЕ, ПБЕЕС, інструкцій з охорони праці та інших нормативних документів (НД).

Здійснює заходи з підготовки електроустановок споживача до роботи в осінньо-зимовий період.

Здійснює контроль за раціональним використанням електричної енергії. Забезпечує експлуацтацію електроустановок, електрооствілювальних мереж.

Здійснює складання заявок на придбання електроприладів, матеріалів, запасних частин для своєчасного ремонту енергетичних устаткувань та електромереж.

Забезпечує експлуатацію і утримання електроустановок, елетроосвітлювальних мереж відповідно до прав і норм з охорони праці.