mantenimiento grupo miee 890x440

Місце розташування: Адміністративний корпус, технічний поверх

Телефон: 707-32-89, 707-33-42

Навчально-виробничі майстерні є структурним підрозділом Університету, що призначений для виконання виробничо-господарської діяльності та навчанню студентів, який наразі очолює Нагорний Віктор Миколайович.

Основні напрямки діяльності підрозділу:

1. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних фондів.

2. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів.

3. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування й інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці.

4. Контролює дотримання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

5. Бере безпосередню участь в проведенні практичних занять та навчально - виробничих робіт по професійному навчанню студентів на базі майстерень.