38085 900

     Адміністративна-господарська частина (Далее - АГЧ) є структурним підрозділом Харківського національного університета міського госопдарства імені О.М. Бекетова (Далее - Університет).

    АГЧ підпорядковується безпосередньо Проректору з Науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного розвитку Університету.

    Структура АГЧ

    Основні цілі:

    - адміністративно-господарське забезпечення діяльності університету;

    - технічне обслуговування будівель, приміщень, обладнання (ліфтів, систем опалення, водопостачання, вентиляції, електромереж тощо), планування, організація та контроль проведення їх поточних і капітальних ремонтів, постачання меблями, господарським інвентарем, засобами механізації інжнереного і управлінської праці, організація транспортного забезпечення та охорони;

    - підвищення енергоефективності будівель та споруд.

    Основні завдання:

    - організаційно-методичне керівництво та контроль діяльності структурних підрозділів університету з питань господарського обслуговування, раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів, збереження власності університету;

    - підготовка та подання керівництву інфоромаційно-аналітичних матеріалів про стан і перспективи розвитку господарського забезпечення діяльності університету, розробка пропозицій щодо вдосконалення служби АГЧ;

    - вдосконалення та впровадження нових методів організації роботи, в тому числі на основі використання сучасних інформаційних технологій;

    - участь у підготовці та виконанні управлінських рішень керівництва з питань адміністративно-господарського забезпечення діяльності університету;

    - контроль і забезпечення дотримання санітарних норм, правил протипожежної безпеки, правил техніки безпеки, своєчасне прийняття необхідних заходів при виявленні фактів їх порушення;

    - скорочення споживання ПЕР.

    Основні функції АГЧ:

    - планування, організація та контроль адміністративно-господарського забезпечення діяльності університету;

    - планування поточних та капіталльних ремонтів основних фондів (будівель, споруд, інженерних систем та мереж), складання кошторисів;

    - ремонт будівель, приміщень і контроль за якістю виконання ремонтних робіт;

    - оформлення необхідних документів для укладання договорів на проведення робіт і надання послуг сторонніми організаціями;

    - зберігання та видача канцелярського приладдя, господарських матеріалів, устаткування, інвентарю, забезпечення ними структурних підрозділів організацій, облік їх витрачання та складання встановленої звітності;

    - проведення протипожежних і протиепідемічних заходів;

    - благоустрій, озеленення, прибирання території тощо.